Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

Bo e Xeneroso

O LIBRO DE CONVERSAS PENEIRADO NA REVISTA "YUCA" (2)

Escrito por Fcarballo 30-05-2019 en libros. Comentarios (0)

Seguimos coa primeira achega de Yuca, que aparecera no número de xaneiro/febreiro de 2004. Céntrase Abel Yebra desta volta na formación do presbítero ilustrado de Maceda: “Francisco Carballo é un gran lector, polo que, ademais da cultura humanística da carreira sacerdotal e do coñecemento das principais linguas modernas, posúe unha sólida formación nos campos teolóxicos, filosóficos, históricos e sociolóxicos. No ámbito da teoloxía é un cura postconciliar. Estuda os exéxetas bíblicos e dá o paso da escolástica tradicional aos teólogos modernos. Afonda as súas raíces teolóxicas en Rahner, Hans Küng, G. Faus, Castillo, Estrada, Torres Queiruga, etc., e nas ideas de Sobrino de J. L. Segundo, de Leonardo Boff, da Teoloxía da Liberación... No campo da filosofía, Francisco Carballo pensa que será posíbel crear unha alternativa seria de igualdade e de paz, baseándose nos pensamentos filosóficos de Karl Marx e dos seus continuadores: “Para min a mellor formulación de todos isto é a da Escola de Frankfurt, de Adorno, de Marcuse, como pensamento filosófico político co que debe dialogar o cristianismo. Na elaboración da miña cosmovisión, servíronme os historiadores analíticos, os pensadores referenciados da Escola de Frankfurt, máis Habermas, Freud e postfreudiáns como Erich Fromn”. A formación histórica de Francisco Carballo non procede tanto da súa licenciatura na Complutense de Madrid, senón que a forneceu nas súas estancias en Londres, París e Roma. Na Sorbona, M. Seguin e Alain Touraine ábrenlle as portas da súa inclinación cara a socioloxía histórica. En canto á súa formación política, di. “Politicamente nacín nos anos 60, no antifranquismo, na loita contra a ditadura. Na conciencia de que o franquismo era un sistema de represión que ía contra o humanismo; contra os dereitos humanos. Entón había que buscar unha democracia, unha democracia de esquerdas, non burguesa, de tipo socialista” (...). 

N.B.- A imaxe tirámola de www.es.slideshare.net

O LIBRO DE CONVERSAS PENEIRADO NA REVISTA "YUCA" (1)

Escrito por Fcarballo 19-05-2019 en libros. Comentarios (0)

En setembro de 2003, o escritor e psicólogo Abel Yebra Faba -orixinario de Valtuille de Abajo (O Bierzo)- remataba de peneirar a fondo o libro que Xan Carballa e nós mesmos tiñamos feito co presbítero ilustrado de Maceda e que saíra publicado o ano anterior. Fixérao para o boletín informativo –bimestral- do grupo Yuca, abandeirado por ex paúles e con sede en Hortaleza (Madrid). Sairía imprentado en 6 achegas ao longo do ano 2004. Elaborado dende unha óptica allea ao contexto galego, imos recuperar esa aproximación crítica en, como mínimo, o dobre de achegas na bitácora, para que resulte atractivo a quen nos siga. Preferencia aspectos relixiosos do libro sobre outras fasquías (ao tratarse dunha revista na órbita dos paúles de ámbito estatal). Identifícanos Yebra aos dous como xornalistas aínda que só Xan se axusta a ese perfil...

Co título “Conversas con Francisco Carballo. Resumo e crítica” comeza Abel Yebra cun primeiro apartado: 1. O Libro: “Dous xornalistas galegos, Santiago Prol e Xan Carballa, despois de numerosas reunións de traballo co protagonista, elaboraron este libro que titulan, con xusteza, “Conversas con Francisco Carballo”, Ed. ANT, Vigo, abril, 2002. É un entramado de reflexións engarzadas en preguntas guía e respostas coloquiais. O resultado é este libro de algo máis de 200 páxinas, exposto cun estilo xornalístico, áxil e dinámico, que fai máis doada e amena a a súa lectura. Arredor da biografía de Francisco Carballo, exponse o seu pensamento sobre cuestións de actualidade relixiosa e socio-política. O libro está estruturado en cinco capítulos: 1) Maceda, os primeiros anos. 2) Relixión. A inculturación da fe. 3) A docencia. Fronte ao pensamento único. 4) O nacionalismo, a conciencia de País. 5) A Historia. Contra a manipulación da memoria. Neste resumo seguirei un índice máis temático, posto que no desenvolvemento do texto mestúranse algunhas cuestións. 2. Francisco Carballo. 2.1 Biografía básica. 1925.- Nace no lugar de Celeirón (cerca de Maceda). 1949.- Ordenado sacerdote paúl. 1950-51.- Estancia en Londres. 1952-55.- Profesor no Filosofado de Hortaleza. Licenciado en Historia pola Universidade Complutense. 1956-57.- Misioneiro interior. 1958-65.- Director do Colexio de Barakaldo (Biscaia).1966-72.- Reitor  do Teologado de Salamanca. 1973-90.- Profesor na Escola de Maxisterio en Vigo e logo do Instituto Politécnico en Pontevedra. 1990.- Xubílase. Superior da Comunidade de Paúles de Marín (Pontevedra)” (...).

N.B.- A foto de Abel Yebra Faba tirámola de www.diariodeleon.es


HOMENAXE D´A NOSA TERRA EN VIGO, 1996 (e 7)

Escrito por Fcarballo 17-05-2019 en homenaxes. Comentarios (0)

Remata a crónica nas páxinas d’ANT (núm. 731), imprentando o texto consensuado na redacción do semanario que se leu na presentación da homenaxe e que levaba un título cunha simbólica carga de profundidade histórica: Saúdo ao irmán Carballo. Recuperámolo na súa integridade, pois fai unha radiografía moi fidedigna do que representa para o xornalismo deste País en clave nosa: “Francisco Carballo é parte da historia de nós. Membro fundador de A Nosa Terra na etapa que recomezaba en 1977. Carballo inauguraba un estilo que nos contaxiou a todos os que traballamos ao seu carón: saber que a fortaleza dun proxecto arraiza con forza e se mantén a unidade e se afinca no traballo colectivo. El representaba á xeración que, traspasando a negra etapa da Ditadura militar, nos collía da man co pasado heroico de Alexandre Bóveda, Castelao, Blanco Torres, Alonso Ríos, Benigno Álvarez, María Miramontes ou Luís Seoane, e todas as mulleres e homes dos que aquel machadazo de 1936, hai agora 60 anos, nos quería privar pra sempre. Persoas como Francisco Carballo fixérono imposíbel. Caneando o tempo, soubo transmitirnos a historias dende o mesmo pé. O Carballo fainos sentir orgullo de construír unha nación. A súa sombra acóuganos, gabeando as súas ponlas albiscamos o futuro. E danos sempre, en toda canta actividade andou levedando co seu entusiasmo, sempre nobre e co sorriso no bico, a seguridade de seguir pra adiante.

A Nosa Terra naceu como xornal en 1907. Pasados dez anos era a cabeceira das Irmandades da Fala de Antón Vilar Ponte; máis tarde, xa bandeira do Partido Galeguista, é dirixido e materializado por dous herois: Ánxel Casal e Víctor Casas. Despois o colo do exilio e a emigración mantivo acesa a cabeceira en Bos Aires até que regresa a Galiza. Todos os que fixeron realidade este proxecto de información chamábanse entre si de Irmáns. Porque dicir loita é dicir amor, dicir liberdade é dicir Galiza, é dicir Francisco Carballo. En nome de todos os presentes: beizón, irmán!”  

N.B.- A primeira -e iconográfica- imaxe é da autoría de Xan Carballa. Nela aparece Francisco Carballo na rúa Príncipe de Vigo, onde o xornal nacionalista tivera a súa sede dende os anos 80 até o 2010. A segunda amosa unha portada histórica d´ANT, en decembro de 1916, cando era a cabeceira das Irmandades da Fala.