Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

roteiro

3º ROTEIRO. BARAKALDO (7)

Escrito por Fcarballo 14-06-2017 en roteiro. Comentarios (0)

Seguimos complementando este roteiro coas Conversas: “Cando caín en Barakaldo a vida era durísima e afectoume moito. Estabamos pegados ás vías do tren cunha sucidade impresionante. Ademais dos catarros, perdín parte da audición. Cando cheguei alí, ao superior tomáballe o pelo todo o mundo. Era unha especie de domine cabra [reminiscencias ao persoeiro da novela satírica e picaresca El Buscón de Quevedo, 1626]. Metíase en todo. Mantiña un autoritarismo tremendo. Todos os curas xogábanlle as cartas; unha especie de xogo de nenos que semellaba unha comedia. Dicía que quen escribise unha carta e non a pasase pola habitación, cando lle viñese a contestación, romperíalla. Cando chegaba o correo os frades abrían as cartas, líanas, cerrábanas e deixábanas na habitación. Despois preguntábanlle ao superior se non chegaran cartas para eles. Púñase todo rubio, negábao e eles dicíanlle que mentía (...).

Cando me nomearon superior e director convertinme nun burócrata. Algúns pensaban que era avogado, pois facía oficios. Como hai moitos inútiles na vida que non saben facer nada, eu pasaba por un xenio. O colexio novo tiña un pavillón para a comunidade. Os rapaces eran case todos fillos dos obreiros das empresas asentadas en Barakaldo, que lles costeaban os estudos. Tiñamos unha organización moi ao día, sen romper as pautas dun franquismo avanzadiño. Entón tiñas éxito perante o bispo porque non eras un integrista, senón que eras aperturista. Tiñas boas relacións co clero  obreirista e progre de Bilbao. En Madrid todo eran parabéns e aquela casa de Barakaldo colleu fama; en virtude daquilo enviáronme a Salamanca (...)”.

(Na primeira foto podemos ollar a Ría de Bilbao -en toda a súa inmensidade-  dende o Bizkaiko Zubía (Ponte Colgante) de Getxo de 1893, totalmente operativo como ponte transbordador de peaxe, logo dun século e cuarto. Na segunda ollamos un lateral do museo de arte contemporáneo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997 e deseñado por Frank O. Gehry. Na terceira, exteriores do novo estadio de fútbol San Mamés do Athletic, inaugurado en 2013; un dos máis modernos do mundo, que mesmo dispón de pista de atletismo subterránea, un centro de innovación deportiva e outro de medicina deportiva...).


3º ROTEIRO. BARAKALDO (6)

Escrito por Fcarballo 11-06-2017 en roteiro. Comentarios (0)

Co pretexto do roteiro de Barakaldo, imos complementar as súas estadías no País Vasco, ademais de coas Lembranzas e as Memorias, co que engadiu no libro de Conversas (ANT, 2002), que tivo a ben facer con Xan Carballa e Santiago Prol: “Ofrecinme para ir ás misións da India. Mesmo me inscribiron para ir estudar a Roma (...). Quedei en Madrid. En 1954 acabei coa tesina en Historia (sobresaínte). Daba clases de matemáticas aos “filosofillos” e as materias que me botaban enriba a chou. Foron anos felices, de forza xuvenil. En 1953 mesmo saín a xornadas de misión a Algemesí (Valencia) e tamén á ría de Bilbao. Esta foi célebre. Dirixín o sector de Santurtzi. Tivemos un final na Gran Vía de Bilbao multitudinario. Seguiron uns días dedicados aos problemas sociais dos que falou a prensa e houbo duras críticas. As misións duraban uns quince días.

Eu era un estudante e o éxito da misión anterior en Algemesí, fixo que pensasen en min para dirixir esta de Bilbao. Púxenme como un pingo. Non levaba roupa apropiada, chovía a esgalla e paseinas canutas. Saíu moi ben pero había cousas que contradicían o máis elemental. Puñan para o rosario da aurora altofalantes nas xanelas. Viña xente botando chispas porque non  podían durmir. Suprimín os altavoces. Eramos tres no meu centro: un cóengo bilbaíno que predicaba á antiga usanza, un estremeño máis eu. Nós predicabamos máis moderno. Non largabamos bravatas. Explicabamos os sacramentos, os mandamentos, como se désemos unha clase. Contrastábase unha predicación tremebunda cun ensino catequético. O predicador apocalíptico dicíanos que eramos uns “chicuelos” que non tiñamos idea do que era a Historia Sagrada (...). Foi célebre aquela misión”. 

(Na primeira foto aparece o iconográfico edificio do BBVA de Bilbao. Na segunda o histórico café Iruña, fundado en 1903, lugar de encontro gastronómico e cultural, mesmo premiado como o mellor café de España. Na terceira ollamos o edificio de Iberdrola que amosa, co anterior, o Guggenheim Bilbao e o novo estadio do Athletic, o enorme pulo económico desta cidade. A distancia entre Barakaldo e Bilbao -andando- é duns 7 quilómetros e por estrada case chega aos 12. Hogano comunícanse cunha modernísima rede de ferrocarril suburbano -Metro Bilbao)- en poucos minutos).