Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

Novas

A NOSA TERRA NA ARAÑEIRA

Escrito por Fcarballo 29-10-2018 en Novas. Comentarios (0)

Cóntanos Xan Carballa que xa arrincaron outra volta con www.anosaterra.com, procurando un xornalismo que non sexa de día a día, senón de máis longo percorrido. Lemos en SERMOS GALIZA a nova baixo o título “A Nosa Terra volve á rede sete anos despois”. Eis a nova completa, mesmo coa imaxe que penduraron. Tanto no proxecto d’ANT como no de SERMOS, Francisco Carballo tivo un papel central. Na primeira cabeceira durante moitos anos na xeira democrática e no segundo na súa creación:  “A histórica cabeceira, fundada en 1907, desaparecera en setembro de 2011, un ano despois de fechar o semanario en papel. Naquela altura, o conselleiro delegado e ex director Afonso Eiré agoiraba o retorno do proxecto: "A Nosa Terra é unha constante de supervivencia, seguro que voltará a aboiar e voltará ao mercado". Se imos á rede e escribimos anosaterra.com o que imos achar de entrada, na súa capa, son artigos de Afonso Eiré, Manuel Veiga e Xan Carballa, o núcleo histórico da redacción dun medio que, até a súa desaparición primeiro no quiosque e despois na rede, foi todo un referente no espazo galego de comunicación. O dixital presenta como un dos "atractivos" do seu retorno a disponibilización na rede da colección contemporánea do semanario (1977-2010), até o momento do seu fechamento o único medio galego impreso nos quiosques con esa periodicidade [Sermos tomou o relevo en xuño de 2012]”.

ENCONTROS NO MORRAZO

Escrito por Fcarballo 26-10-2018 en Novas. Comentarios (0)

Logo da homenaxe que lle fixemos en Maceda o 4 de agosto de 2000, que Francisco Carballo agradeceu fondamente "por vir dos que máis quero e por artellarse dende as miñas orixes", os amigos que tiveramos a ben organizar aquel recoñecemento, decidimos manter, cando menos un encontro anual co Paco Carballo [así lle chamaban Bieito e Celso, xunto con moita xente da súa órbita máis acesa]. Esta foto que hoxe penduramos na bitácora, datada nun restaurante do Morrazo o 5 de abril de 2002, está contextualizada nun daqueles encontros. Escoitar a Carballo sempre era un luxo, departir con el nun parladoiro ou nunha cea, sempre era un privilexio. Durante varios anos seguimos fixando unha data arredor da primavera para aqueles encontros no Morrazo. Eis o documento gráfico que queremos recuperar dende a Asociación Amigos de Francisco Carballo (AAFC). Na foto aparecen, de esquerda a dereita, Celso Sánchez, Santiago Prol, Francisco Carballo e Bieito Seara. Beizón!

N.B.- Xa pasamos das 100 visitas ao vídeo que proxectamos o 20 de outubro deste 2018, no 4º Roteiro OS LUGARES DE FRANCISCO CARBALLO, na Biblioteca Pública de Maceda que leva o seu nome. Graciñas mil!!!
Eis o enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=xfP-pZiKAj8

CASTELAO: A DERRADEIRA LECCIÓN DO MESTRE

Escrito por Fcarballo 04-10-2018 en Novas. Comentarios (0)

Co gallo da chegada onte a Galiza (Cidade da Cultura, Compostela) do óleo “A derradeira lección do mestre”; unha recreación en grande (Bos Aires, 17 de agosto de 1945) da estampa número 6 do álbum “Galicia mártir” (Valencia, 1937) e un manifesto homenaxe ao seu irmán menor Alexandre Bóveda, martirizado na Caeira (Pontevedra, 17 de agosto de 1936), imos rescatar un par de parágrafos dun clarificador texto de Francisco Carballo no caderno d´A Nosa Terra número 12, titulado “Castelao, as cartas de América. Documentación e fotografía”. Aparece na páxina 16 deste imprescindíbel caderno co título “Nova documentación política: Castelao 1939-50”:

“Desde xullo do 36 a actividade política de Castelao foi total. En Madrid, Barcelona, Valencia, La Habana e New York, ademais da viaxe á URRS, o dirixente nacionalista escribía, debuxaba, publicaba e mobilizaba para a defensa da República e a recuperación de Galiza das mans dos sublevados. Os seus tres “albumes” son unha testemuña sen igual da represión fascista. A encomenda do Estatuto galego plebiscitado o 28 de xuño do 36, e que tomará estado parlamentario xa en plena guerra, ven ser a súa preocupación máis íntima. Grazas ao seu labor, aquel Estatuto acaba por ser cumplimentado nas Cortes republicanas nunha sesión en México (1945) e nese feito baseouse o proceso estatutario (1977-81) en igualdade de acceso con cataláns e vascos por vía do artigo 45 propio das nacionalidades históricas.

Do 1940 ao 1950 Castelao reside en Bos Aires, a excepción de breves estadías en Montevideo, en México e en París. En Bos Aires traballa na ultimación de obras como “Os vellos non deben namorarse”, “As cruces de pedra na Galiza” e longos tratados na prensa e revistas especializadas como Galeuzca. A atención de Castelao xira arredor de tres instancias ao servizo da recuperación da democracia na Galiza: O Consello de Galiza, Galeuzca e colaboración co Goberno republicano no exilio”.  

N.B.- A imaxe primeira do óleo "A derradeira lección do mestre" (homenaxe ao seu amigo Alexandre Bóveda) tirámola de www.elprogreso.es.  O goberno da República mesmo imprentou un selo de correos coa estampa número 6, que ten unha forza visual inmensa e unha mensaxe final demoledora. A portada do caderno núm. 12 d´ANT sae do arquivo do mantedor desta bitácora. Invitamos dende a Asociación Amigos de Francisco Carballo a quen nos siga, se achegue ao Monte Gaiás para ollar en primeira liña o óleo e demais cadros e debuxos de Castelao -sobre os mestres- e reflexionar sobre o noso pasado recente. As visitas comentadas van de martes a venres ás 5.30 pm. Cóntanos o doutor Celso Sánchez, que tivo a oportunidade de ollalo xa en Bos Aires, que o Centro Galicia -propietario do óleo-, denantes de deixar que o cadro viaxase ao Noso País, mandou facer unha copia do orixinal para pendurala alí até que regrese... A última imaxe (óleo completo, selos da II República e portadas) tirámola de www.cidadedacultura.gal. Beizón!

REBELIÓN DE CURAS GALEGOS CONTRARIOS AO CELIBATO OBRIGATORIO

Escrito por Fcarballo 24-09-2018 en Novas. Comentarios (0)

Ao abeiro do celibato, da pederastia, escándalos a esgalla e da crise moral en non poucos sectores da Igrexa hoxe, rescatamos parte dun artigo publicado en El Correo Gallego (23/05/2010), asinado por X. R. Iglesias, no que aparece Francisco Carballo e o Colectivo Encontros, que se xuntaban con regularidade “en reflexión teolóxica” para poñer ao día doutrinas do Concilio Vaticano II. Para o presbítero ilustrado de Maceda o celibato “é cruel, innecesario e inxustificábel; mesmo debería ser só opcional”. Ía na liña que xa nos contara no libro de Conversas (2002): “Aínda que o celibato non se debate no Vaticano II, os presbíteros do Colectivo Encontros amosáronse contra a súa obrigatoriedade; unha inxustiza humana e unha das principais razóns que lastran á Igrexa cara a modernidade.  Na orixe do celibato -explica Carballo, historiador e teólogo membro do grupo- conflúen razóns teolóxicas, pois a virxindade críase máis perfecta que o matrimonio, e administrativas, pois permitía unha organización más forte. Hoxe en día non se sosteñen, as teolóxicas están superadas e as de carácter organizativo non poden estar por riba das persoas".

Francisco Carballo lembra que o Vaticano non impón a obrigatoriedade do celibato aos presbíteros do rito oriental:  "Non é un problema teolóxico, senón de administración, e aí a Igrexa de Roma é unha estrutura pesada e lenta, nada doada de cambiar". Tanto Carballo como o resto de curas do Colectivo Encontros non son alleos ás dificultades coas que se encontraría a Igrexa se aceptase o celibato opcional. Agora os curas traballan con total dispoñibilidade e mobilidade e con soldos aceptábeis. Una situación inviábel se se lles permitise formar unha familia, á que terían que manter e dedicarlle tempo. Terían que pagarlles máis ou buscar un traballo remunerado que lles roubaría tempo ao seu labor pastoral, "pero é unha reforma que algún día Roma terá que asumir e canto antes o faga mellor para todos". O Colectivo Encontros estuda facer público un manifesto. Saben que as súas opinións exercen gran influencia sobre certos colectivos da Igrexa galega. Entre eles hai destacados teólogos como Francisco Carballo e Victorino Pérez Prieto; mesmo comparten postulados con Andrés Torres Queiruga: "Foi unha mágoa que o Concilio Vaticano II non debatera finalmente a cuestión do celibato, porque moito se tería adiantado". Lembra este prestixioso teólogo -mesmo no ámbito internacional- que Paulo VI deixou un documento sobre o tema para que o seu sucesor abrise o debate. Os seguintes papas non entraron no asunto (...)”.

N.B.- A primeira foto, autoría do teólogo Antón Gómez, foi publicada en www.elcorreogallego.es. Nela podemos ollar a Francisco Carballo, xunto con Rubén Aramburu, Manuel Peleteiro, Victorino Pérez Prieto e outros teólogos [curas e ex curas] en Cervantes, na xuntanza que o Colectivo Encontros fixo naquela vila da montaña lucense na primavera de 2010. Naquel altura Francisco Carballo tiña 85 anos e seguía en primeira liña no que el denominaba "a fronteira do eclesial e o corazón do debate social". A segunda imaxe tirámola de www.redescristianas.net que vai acompañada dun interesantísimo traballo sobre o mesmo tema.

QUIROGA PALACIOS, CARDEAL E TRIBUNO DE GALIZA (6)

Escrito por Fcarballo 10-07-2018 en Novas. Comentarios (0)

En maio de 2008 [do 17 ao 25] o Cardeal Quiroga Palacios quedou inmortalizado coa emisión dun histórico selo de correos; mesmo presentado -ao mundo e con moito nivel- en Maceda, na súa vila natal. Fora iniciativa do altruísta e tamén fillo predilecto de Maceda, Paco Nóvoa, que fora xefe provincial de Correos. O Grupo Academia Postal editara un fermoso libriño no que participaran Xabier Oviedo, alcalde de Maceda; José Luis Baltar, presidente da Deputación Provincial; Camilo Ocampo, subdelegado do Goberno; Luis Quinteiro, bispo de Ourense; Xosé Carlos Sierra, delegado de Cultura da Xunta; Francisco Nóvoa, ex xefe provincial de Correos e director xeral do Grupo Academia Postal; Valentín Suárez, presidente da FEGASOFI; Teresa Seara, directora de Correos de Maceda; José Barros Cachaldora, presidente da Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica Miño; Santiago Prol, investigador...  

No programa de actos, ao abeiro das Letras Galegas de 2008, no Castelo de Maceda, artellouse, entre outras moitas actividades [presentación oficial do selo, apertura da estafeta temporal de Correos, mataselos especial, inauguración da exposición filatélica, certame de música coral...] unha conferencia -a dúas bandas- impartida por Francisco Carballo e Santiago Prol, baixo o título “O Cardeal Quiroga Palacios e o seu legado cultural”. Denantes, proxectáranse 100 imaxes da traxectoria vital e pastoral do Cardeal e un anaco do NO-DO [do seu mellor ano santo (1965) no que aparecía -o 25 de xullo- Quiroga Palacios como figura central naquela Compostela de mediados dos 60 en festas xubilosas].

Naquela conferencia, Francisco Carballo centrou a súa disertación sobre dous parámetros: A organización do Noso País nos tempos de Fernando Quiroga [Carballo sempre o denomina así] e a vivencia da fe cristiá en Galiza nos tempos do Cardeal. Lembrou a afectuosa entrevista persoal que tivera con el no Pazo Arcebispal en 1957, que o atopara moi avellentado malia ter só 57 anos naquela altura, que vivía na austeridade e na sinxeleza máis absoluta, que os dez últimos anos do cardeal foran moi duros para el, que tivera unha vida moi laboriosa e complexa, mesmo con actividades abondo interesantes e transcendentais, etc, etc. Ao longo dos últimos 15 anos de vida de Francisco Carballo, gravamos todos os actos nos que participamos con el ou nos que asistimos invitados por el. Deste encontro na torre da homenaxe do Castelo de Maceda, daremos cumprida conta no novo proxecto no que estamos mergullados e do que estamos a vulgarizar nesta bitácora pequenos bosquexos...

N.B.- A primeira imaxe é a portada do libriño que imprentou o Grupo Academia Postal Editores co gallo do selo conmemorativo dedicado ao Cardeal Quiroga Palacios. A segunda e a cuarta forman parte do dossier de prensa da Sociedade Filatélica Miño de Ourense daquel evento. Na terceira aparece o Selo do Cardeal, o cuño conmemorativo e o sobre ilustrado co Cardeal Quiroga Palacios e o escudo de Maceda.