Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

columnas

A LECCIÓN DO EXILIO / ANT (2)

Escrito por Fcarballo 04-02-2017 en columnas. Comentarios (0)

O 25 de xaneiro de 2001, imprentaba Francisco Carballo unha columna sobre un tema polo que tiña querencia como historiador e no que partillaba: "O exílio galego está a ser estudado nestes días e aproveitando para lembrar a un dos alcaldes de Pontevedra, don Bibiano Osorio Tafall, e homenaxear a tres mulleres representantes dese exilio, as señoras Maruxa Seoane, Mariví Villaverde e Chonchiña Comesaña. Tal exilio, 1936-75, e un dos sismógrafos que miden o terremoto dos anos da represión falanxista-militar. Con el as numerosas víctimas dos asasinatos, dos que se defenderon no maquis e dos que soportaron o estraperlo e a senrazón durante corenta anos. Nas tres frontes houbo milleiros de persoas que agardan dos seus descendentes unha aclamación reivindicativa. Tamén nos casos dos exiliados, a América maiormente, compre medir a súa colaboración á recuperación dunha Galiza salvada da aniquilación. No exilio lograron moitos galegos gardar os valores máis positivos da nosa cultura: crearon editoriais, padroados e centros lingüísticos que racharon o silencio da Galiza interior. Remesaron diñeiro, apoiaron iniciativas, voltaron algúns con proxectos inda en curso.

Nestas xornadas son estudados varios persoeiros: Basilio Álvarez, Suárez Picallo, os dous curmáns Carlos e Pepe Velo, Luís Seoane... A lista dos destacados é moi longa, irredutíbel a tres días. Tampouco se esquece o obradoiro de ideas para erguer o eixo político da Galiza actual: arredor do Consello de Galiza que presidira Daniel Castelao había labaradas de entusiasmo, de conexións intercontinentais. De tal manancial participamos hoxe, tanto por seguimento como por contraste. Na xénese do galeguismo desta nación do 60 para acá, hai moitas fontelas; unha está no exilio. Afortunadamente o exilio contou co guieiro de Daniel Castelao: deulle unidade, dirección; profundou nas raíces culturais dun pobo para abeirar nel a esperanza e conducilo ao traballo de superar o pasado e dignificar o presente. Detrás das comunicacións e debates destas xornadas, está o sorriso evocado en todo o ano 2000 do mestre da Nación Galega”.  (ANT, 25/01/2001).

NO CAMPUS / ANT (1)

Escrito por Fcarballo 01-02-2017 en columnas. Comentarios (0)

Regresaremos en futuras achegas aos documentos videográficos... Abrimos hoxe unha nova sección: unha escolma das columnas e traballos que imprentou no semanario A Nosa Terra dende 1977 até 2010 durante 33 anos. Coa xenerosidade inmensa de Xan Carballa, que nos pasou boa parte delas, comezaremos pola última columna asinada por Francisco Carballo. Leva data do 29 de xullo de 2010; un día mouro na historia do xornalismo do Noso País, pois foi a última vez que apareceu o semanario -até o de agora- na xeira democrática. Naquela derradeira achega facía unha evocación ao Día da Patria daquel 2010 en Compostela, e á súa participación pola tarde nun debate a catro bandas sobre laicidade no Festigal (ao que tivemos a fortuna de asistir). Naquela altura el contaba con 85 anos de idade. A foto de Xan Carballa conformou a portada do libro de Conversas (ANT, 2002). Logo apareceu na columna del -na última páxina- dende xaneiro de 2007. Eis a lucidez do presbítero ilustrado de Maceda:

"Primeiro na Quintana dos Mortos: un poder contrapoder. Estivo pechada a porta das peregrinacións no intre da presentación do pobo común; abriu, de seguida, e bracearon as correntes de aire como sinais de encontros difíciles: "sabedes que os reis e os poderosos dominan aos pobos e os escravizan; entre vós non sexa así, quen queira ter autoridade que serva; quen é primeiro que se poña ao final". Son verbas do rabbi Xesús. Galiza precisa de cristiáns xesuáticos. Os da ofrenda real son desaxustes.

Logo no Campus, entre San Lourenzo e os colexios maiores, ríos de carpas; gaiteiros de Galiza e de Portugal. Nunha das carpas, ás 18:30, con cheo de ouvintes e de interpelantes, disertaron catro poñentes: laicidade na escola, na familia; estado laico ou sexa unha tautoloxía, porque dicir estado é dicir laicidade. E tamén cristianismo de liberación, sen poder, coa autoridade da busca da verdade e da proba de servizos sempre en loita contra a pobreza e a discriminación. Todo moi lindo, moi ocorrente até para oír propostas anglicanas. Uns galegos en tensión, porque acosan ventos mesetarios de unidimensión e sopra o Atlántico brisiñas de aire leve, o da felicidade. 

 Santiago é sempre melancolía, o que puido ser e só foi nas estrelas do anacoreta que intenta pechar o canto a Santiago sen cabeza por orde de Herodes, a Prisciliano sen cabeza por orde de Máximo en Trier, a Bóveda sen cabeza por orde dos sublevados no 36 e a todos os enterrados nas cunetas: eses heroes da Galiza real: reino, nazón e terra prometida" (ANT, 29/07/2010).