Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

O LIBRO DE CONVERSAS PENEIRADO NA REVISTA "YUCA" (9)

Engade Abel Yebra, no número de maio / xuño de 2004 da revista "Yuca", un novo apartado: O Cristianismo: "Na Igrexa Católica subsiste a Igrexa de Cristo, sen dúbida; pero noutras comunidades cristiás, ¿quen pode medir a presenza salvífica de Cristo? Francisco Carballo subliña a distinción entre igrexas históricas, evolutivas e o cristianismo. O cristianismo é plural e está por riba dunha ou doutra igrexa. A resurrección de Xesús é o que divide aos cristiáns dos non cristiáns. Xesús é a suprema realización humana... Xesús foi un rebelde relixioso. Neste vieiro de Xesús encarreirase Francisco Carballo (...)". 

N.B.- Na foto -autoría de Xabier Oviedo- podemos ollar a entrada principal do reitorado dos PP. Paúles de Salamanca que dirixiu Francisco Carballo dende mediados dos anos 60 até 1973, nuns anos abondo convulsos logo do Concilio Vaticano II e a súa complicada posta en escea -praxe-, que conlevou unha crise xeralizada nos seminarios e reitorados relixiosos de todo o Estado español e do que Salamanca non foi alleo.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: