Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

O LIBRO DE CONVERSAS PENEIRADO NA REVISTA "YUCA" (5)

Titula Abel Yebra o apartado 3 “O seu pensamento”. Comeza co 3.1 “A transformación de Francisco Carballo”. Logo aporta: “Cando Carballo era reitor do Teologado de Salamanca, tivo a oportunidade de formar parte do “Grupo dos Sete”. "Os Sete" eran paúles que se xuntaban todos os anos en Roma pra analizar as inquedanzas, tendencias e aspiracións dos membros da Congregación nos distintos países nos que operaban. Todo isto, di, “serviume pra modificar a estrutura mental na que fora educado e evolucionar cara outra, bíblica e moderna. Cando vexo a outros clérigos e laicos que nin len os documentos do Vaticano II, nin se atreven a saír da escolástica, doume conta da dificultade e da facilidade que proporciona a saída de tal reduto ahistórico e a posesión dunha hermenéutica histórica de liberación. Axudoume nesta transformación o feito de poder sumar as sinerxias de todos os saberes que tes, científicos, filosóficos e, sobre todo, históricos”.  

N.B.- As imaxes de Roma tirámolas de www.101viajes.com. E o mapa do Trastévere romano, polo que paseaba Carballo cada vez que ía a Roma e que tanto lle gorentaba de: www.blog-italia.com

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: