Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

14 COLUMNAS EN SERMOS GALIZA (12)

O 12 de outubro de 2012 centra a súa columna en dous historiadores capitais, imprescindíbeis e de vangarda, mesmo como referentes de cabeceira. Refírese a Edward Palmer Thomson [un intelectual do pensamento marxista en clave británica co seu socialismo humanista] e a Eric John Ernest Hobsbawm [outro pensador británico central da historia do século XX, plurilingüe, con obras canónicas no campo histórico]. Eis a sempre sabia columna de Francisco Carballo sobre estes dous grandes ilustrados do século XX e as súas teimas [estudo do capitalismo salvaxe e do devalar das clases sociais]: "É xusto referirnos a estes dous historiadores nestes días preelectorais. E. Thompson, 1924-1993, Eric Hobsbawm, 1917-2012, visitábanse periodicamente, tiñan anos de militancia común, preocupáronse polos mesmos obxectivos sociais. Para eles as clases sociais non eran soamente tema de estudo, eran o ritmo histórico do devalar da sociedade. Ningún historiador me ocupou cos seus libros como Eric Hobsbawm; a súa análise dos séculos XIX e XX describe os tempos máis escuros e salvaxes do capitalismo; ao irse, deixa unha adiviñanza: quedan aínda espazos temporais para este capitalismo en vertixe. E. Thompson é decisivo coas obras A formación da clase obreira en Inglaterra e Os costumes en común. A primeira era parte dun proxecto de análise da sociedade británica; só publicou a referente Inglaterra na segunda parte do s. XIX. Inda así un volume de máis de 800 pp. Na segunda, quixo iluminar á sociedade inglesa da 1ª Revolución Industrial, 1776-1830. De Thompson escrebe Hobsbawm: “A formación da clase obreira en Inglaterra”(1963), unha especie de volcán histórico en erupción de 849 pp., que foi acollida inmediatamente como libro de importancia capital polos historiadores profesionais, e que, de noite á mañá, conquistou ao público de xoves lectores radicais dos dous lados do Atlántico, e pouco despois aos sociólogos e especialistas en historia social da Europa continental. Edward era de feito unha persoa cunhas dotes extraordinarias, entre outras esa especie de “calidade de estrela” que facía que todo o mundo volverá os ollos cara a súa apostura. A súa obra conxugaba paixón e intelixencia. As dotes de poeta, narrador e analista (E. Hobsbawm, Interesting Times. A Twentieth-century Life). De Thompson reedítase a Formación; de Hobsbawm temos abundantes publicacións tanto de historia como de análise da sociedade. Os dous son xa historiadores falecidos, uns historiadores imprescindíbeis. Uns historiadores que conxugaron, Thompson a historia cunha actividade política de vangarda, Hobsbawm cun recorrido xeográfico universal. Para min, uns Mestres a ter sempre enriba da mesa".

N.B.- Os retratos de Thompson e de Hobsbawm tirámolas de www.gramscimania.info.ve


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: