Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

APÉNDICE. A IDADE CONTEMPORÁNEA DENDE 1939 ATÉ 1979 (3)


Mételle o dente despois no Apéndice ao período de 1955 até 1979 que imos peneirar en varias achegas: “O réxime autárquico do franquismo comezou a modificarse co recoñecemento político que supuxo o Concordato co Vaticano e os pactos con USA [1953]. Este paso ao capitalismo monopolista do Estado español das décadas dos 50 e 60, tivo en Galicia efectos catastróficos. Reflectiuse unha ruína demográfica máis acusada co envellecemento da poboación, maiormente no agro e cunha baixa natalidade e cunha persistencia no fluxo migratorio. A emigración foi a contribución máxima da nación galega á industrialización do Estado español; verificouse pola absorción de man de obra barata e de divisas utilizadas fóra de Galicia. O Instituto Español de Emigración foi o lúgubre canal deste saqueo (...). A maioría dos emigrantes abanaban entre os 24 e os 45 anos, mesmo de procedencia rural, o que trouxo desastrosas consecuencias na vida do Noso País. A captación de divisas destes emigrantes foi unha das formas de descapitalización constante (...). Se case a metade do aforro galego emigra de Galicia, emigra todo o que procede das divisas dos emigrantes. O campo foi abandonado a prol da emigración. Os montes veciñais foron repoboados con especies arbóreas inadecuadas. Desapareceron ou minguaron os rabaños de gando menor e maior solto. Fértiles vales foron asolagados [Belesar, Castrelo de Miño e outros]. A concentración parcelaria foi ineficaz. Non provocou un aumento da riqueza nin da transformación agrícola. Igual política desastrosa se infrinxiu nas praias galegas. Unhas padeceron contaminación [v.g. Celulosas de Pontevedra]; outras apropiación de particulares.

En balde o historiador buscará neste período unha soa medida económica do goberno español que favoreza ás clases populares galegas. A década dos 60 foi a da penetración no agro das formas típicas do capitalismo monopolista (...). A produtividade da UTECO ourensá e a súa eficacia técnica foron indiscutíbeis, mais estaba sometida ao autoritarismo e ao poder omnímodo da xerencia; os socios carecían de formación cooperativista, e a dirección utilizaba a rede administrativa como poder do partidismo político procedente do franquismo. UTECO contribuíu decisivamente á ruína do labrego de propiedade máis reducida e de capacidade gandeira inferior a seis vacas (...). Os organismos estatais do IRYDA realizaron algunhas obras de transformación agraria. A desecación da Lagoa de Antela borrou a riqueza gandeira dos lugares da redor e a compensación agrícola aínda é incerta. Trouxéronse colonos de fóra de Galicia para a explotación das novas terras, sen ningún respecto á unidade socio-cultural da zona (...)”.

N.B.- Empregaremos para ilustrar as achegas que faltan do Apéndice da -pioneira- "Historia de Galicia" da ANPG [1979], unha publicación gráfica abondo interesante que imprentaran naquela altura e que mesmo contara co asesoramento de Francisco Carballo.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: