Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

ENTREVISTA NO XORNAL EL PAÍS (e 3)

Ademais do titular "A nosa obriga é destapar os relatos falsos do poder", que aparece destacado na atinada entrevista de Xan Carballa no xornal EL PAÍS (29/VI/2007), Francisco Carballo aportou outras intencionadamente (dicíanos onte Xan que o presbítero ilustrado de Maceda escollía ben como falar a cada público): "O poder utiliza para lexitimarse verdades e falsidades e non lle importa inventar documentación", "A relixión, que eu considero gratificante, non pode imporse coa manipulación educativa". Mesmo remata a entrevista -que se publicou integramente en galego- cunha frase lapidaria: "O espazo laico é un lugar de igualdade"...

"P. Aínda temos grandes lagoas na historia galega?

R. Hoxe faise moita historia local e iso é básico, porque vai conducir a unha revisión completa. A historia documental que se está facendo agora, as novas investigacións arqueolóxicas, antigas e medievais, e a promesa do envío da documentación dixitalizada de fóra de Galicia vai permitir entrar en investigacións directas sobre moitas cuestións pendentes. Aínda pesa en exceso a historia oficial pero vai haber unha lentísima transformación que ademais tardará en permearse ao sistema educativo, porque moitos profesores mesmo omiten os capítulos referentes á historia de Galicia baixo a idea de que non entrarán na selectividade. E iso é porque eles mesmos non os coñecen.

P. O éxito de programas de divulgación histórica, como o recente Historia de Galicia na TVG amosan unha curiosidade popular polo pasado propio.

R. Lembro un capítulo sobre a tensión na historia eclesiástica entre os mosteiros galegos e os de fóra e gustoume porque suscita preguntas entre a xente. É unha maneira de interrogarnos e liberarnos de prexuízos.

P. Unha das súas ocupacións principais foi historiar a Igrexa galega.

R. Coido que xa din case todo o que me interesaba sobre ela. Quería saber se foi ou non un entorpecemento para o país e escribín sobre a época da República e a base da súa responsabilidade na Guerra Civil, traballei sobre o seu comportamento no 36 e finalmente fixen un manual sobre toda a súa traxectoria secular que saciou xa a miña curiosidade. Ademais non debemos darlle moita importancia á historia de institucións; interésame máis a historia global da humanidade e a do pobo galego.

P. Moitos anos dedicounos profesionalmente ao ensino, e aínda sendo crego vostede defende un ensino público e laico. Por que?

R. Defendo unha educación gratuíta e universal porque é o único camiño para facilitar o desenvolvemento intelectual de todos. E aínda sendo imperfecto, porque as diferenzas económicas e psicolóxicas condicionan moito, o público é o mellor sistema posíbel. Laico porque a opción relixiosa, aínda que eu a considero gratificante, non pode ser imposta mediante a manipulación educativa. Basilio Álvarez, o crego e dirixente agrarista, dicía que non debía ser educador quen non fose pai de familia porque non sabe o que é un neno. Eu engado que non debe ser educador quen esteña moi contaminado polo seu papel relixioso porque non entende a posición de quen non está con el. O espazo laico é un lugar de igualdade".

N.B.- Escollemos intencionadamente a portada do primeiro número de EL PAÍS, que saiu á rúa o 4 de maio de 1976. Naquela altura Francisco Carballo xa estaba asentado en Vigo. Durante moitos anos foi lector asiduo daquel singular xornal madrileño, no que traballaban con lucidez acesa Eduardo Haro Tecglen e Javier Pradera; mesmo con colaboracións abondo salientábeis de Manolo Vázquez Montalbán e Gabriel García Márquez... 

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: