Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

XX CONGRESO DE TEOLOXÍA (3)

Continúa no apartado “O nacionalismo na época de M. Murguía, 1833-1923” cun par de parágrafos abondo edificantes: “O cristianismo para Murguía eleva a relixiosidade xa patente nas culturas megalíticas e dos castros. Pondera ese cristianismo xesuático influído por F. Lamennais. Hai nel e noutros “provincialistas” unha contraposición entre o cristianismo de Xesús e o convencional eclesiástico; pero non ataca á Igrexa galega e a súa crítica, por exemplo, á inactividade dos seminarios é meramente puntual. Rosalía de Castro, Aurelio Aguirre, Curros Enríquez, etc., tiveron conflitos con algúns xerarcas, mais respectaron a institución católica e non lle esixiron máis que os “liberais españois” conservadores da Constitución de 1876.

O nacionalismo de Murguía é laico, liberal e progresista. Afírmao con rotundidade: “O rexionalismo, contra o que sosteñen os seus adversarios, non acepta o absolutismo, nin predica a volta ao que xa pasou por sempre xamais. Proclama moi alto que é por esencia “un réxime de liberdade”, o máis grande e o máis necesario. Está unido estreitamente aos principios liberais e neles se informa. Pertence á nova sociedade” (El Regionalismo Gallego, 1899, en La Voz de Galicia). En Murguía hai unha constante transferencia bíblica a Galicia “que sufriu a escravitude de Exipto como o pobo de Deus..., o calvario como Cristo e xa é tempo de conseguir chegar á terra de promisión, ao paraíso (passim)”.  

N.B.- Desta volta o retrato de estudio de Manuel Murguía localizámolo en www.pinterest.es. O retrato familiar, coa súa compañeira Rosalía de Castro e os seus fill@s, tirámolo de www.lavozdegalicia.es. Félicité Robert Lamennais (1782-1854) foi un filósofo, teólogo católico (liberal) e político francés que tivo moitos problemas -mesmo condenas- co Vaticano, ao amosarse partidario da separación entre a Igrexa e o Estado e ao cuestionar á xerarquía eclesiástica e ao Papa de Roma en non poucas fasquías...

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: