Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

XX CONGRESO DE TEOLOXÍA (2)

No apartado “O nacionalismo na época de M. Murguía, 1833-1923” aporta Francisco Carballo na súa ponencia: “A historiografía do nacionalismo galego encádrao en tres períodos: provincialista-rexionalista, 1846-1885, 1886-1915; nacionalista-galeguista, 1916-1950; nacionalista, de 1963 á actualidade. O primeiro período xira arredor de M. Murguía (1833-1923); o segundo está personalizado en A. Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950); e o terceiro comeza na década dos sesenta, hexemonízao dende 1982 o BNG (Bloque Nacionalista Galego). O debate máis incisivo sobre a función da relixión corresponde a 1922-1936.

A primeira reivindicación económica e social do Reino de Galicia foi obra dos ilustrados. De Martín Sarmiento especialmente. Partían da especificidade do Reino por cristián e iniciador da monarquía hispánica. As guerras de 1808-1809 deron ocasión ao exercicio mediático do idioma propio e a certas formas de autogoberno. Na sublevación “progresista” de Solís, 1846, contra o goberno de Narváez, aparece o primeiro grupo “provincialista”: “Galicia é tratada como unha colonia da Corte”. Frase de Antolín Faraldo nun manifesto ao País e co que coincidiron varios intelectuais dedicados ao xornalismo ou ao ensino en Santiago de Compostela. Conectan con minorías locais en todo Galicia. Desa matriz agroma o “Rexurdimento” cultural do XIX galego, que ten en Rosalía de Castro a súa máxima estrela. Con isto Galicia intenta reemprender o seu propio proceso histórico subordinado dende finais do século XV á monarquía absoluta.

Mais o dirixente decisivo na conceptualización e nas intermitentes organizacións provincialistas-rexionalistas é Manuel Murguía. El define a Galicia como nación no discurso preliminar da súa Historia de Galicia, 1865; insiste no tomo IV, 1891. A partir de 1900 afirma que Galicia é unha nación e España un Estado plurinacional. ¿Que entende Murguía por nación? Escribe en 1889, en El Regionalismo Gallego: consonte Macini, e é a definición que aceptamos, nación é unha comunidade natural de homes unidos por unha vida común, por un territorio, a orixe, os costumes e a lingua, teñen conciencia desa comunidade (p. 51). Busca na historia as probas da súa afirmación nunha investigación de carácter positivista e romántico. Ao longo da súa vida autocorríxese, pero mantén a súa afirmación da existencia da nación galega dende os celtas. Enriquecida pola romanización, os suevos, o cristianismo (...)”. 

N. B.- A primeira imáxe tirámola de www.es.slideshare.net. O retrato de Manuel Murguía é de www.farodevigo.es. A portada de "El Regionalismo Gallego", publicado na Habana, de www.todocoleccion.net.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: