Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

QUIROGA PALACIOS, CARDEAL E TRIBUNO DE GALIZA (6)

En maio de 2008 [do 17 ao 25] o Cardeal Quiroga Palacios quedou inmortalizado coa emisión dun histórico selo de correos; mesmo presentado -ao mundo e con moito nivel- en Maceda, na súa vila natal. Fora iniciativa do altruísta e tamén fillo predilecto de Maceda, Paco Nóvoa, que fora xefe provincial de Correos. O Grupo Academia Postal editara un fermoso libriño no que participaran Xabier Oviedo, alcalde de Maceda; José Luis Baltar, presidente da Deputación Provincial; Camilo Ocampo, subdelegado do Goberno; Luis Quinteiro, bispo de Ourense; Xosé Carlos Sierra, delegado de Cultura da Xunta; Francisco Nóvoa, ex xefe provincial de Correos e director xeral do Grupo Academia Postal; Valentín Suárez, presidente da FEGASOFI; Teresa Seara, directora de Correos de Maceda; José Barros Cachaldora, presidente da Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica Miño; Santiago Prol, investigador...  

No programa de actos, ao abeiro das Letras Galegas de 2008, no Castelo de Maceda, artellouse, entre outras moitas actividades [presentación oficial do selo, apertura da estafeta temporal de Correos, mataselos especial, inauguración da exposición filatélica, certame de música coral...] unha conferencia -a dúas bandas- impartida por Francisco Carballo e Santiago Prol, baixo o título “O Cardeal Quiroga Palacios e o seu legado cultural”. Denantes, proxectáranse 100 imaxes da traxectoria vital e pastoral do Cardeal e un anaco do NO-DO [do seu mellor ano santo (1965) no que aparecía -o 25 de xullo- Quiroga Palacios como figura central naquela Compostela de mediados dos 60 en festas xubilosas].

Naquela conferencia, Francisco Carballo centrou a súa disertación sobre dous parámetros: A organización do Noso País nos tempos de Fernando Quiroga [Carballo sempre o denomina así] e a vivencia da fe cristiá en Galiza nos tempos do Cardeal. Lembrou a afectuosa entrevista persoal que tivera con el no Pazo Arcebispal en 1957, que o atopara moi avellentado malia ter só 57 anos naquela altura, que vivía na austeridade e na sinxeleza máis absoluta, que os dez últimos anos do cardeal foran moi duros para el, que tivera unha vida moi laboriosa e complexa, mesmo con actividades abondo interesantes e transcendentais, etc, etc. Ao longo dos últimos 15 anos de vida de Francisco Carballo, gravamos todos os actos nos que participamos con el ou nos que asistimos invitados por el. Deste encontro na torre da homenaxe do Castelo de Maceda, daremos cumprida conta no novo proxecto no que estamos mergullados e do que estamos a vulgarizar nesta bitácora pequenos bosquexos...

N.B.- A primeira imaxe é a portada do libriño que imprentou o Grupo Academia Postal Editores co gallo do selo conmemorativo dedicado ao Cardeal Quiroga Palacios. A segunda e a cuarta forman parte do dossier de prensa da Sociedade Filatélica Miño de Ourense daquel evento. Na terceira aparece o Selo do Cardeal, o cuño conmemorativo e o sobre ilustrado co Cardeal Quiroga Palacios e o escudo de Maceda.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: