Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

QUIROGA PALACIOS, CARDEAL E TRIBUNO DE GALIZA (4)

Seguimos nós nas Conversas (ANT, 2002): En 1963 (12 de decembro) a Igrexa Conciliar (Vaticano II) recoñecía aos pobos expresarse liturxicamente nos seus propios idiomas. En Galiza interpretouse sesgadamente. Os cataláns e os vascos adiantáronse. Quiroga Palacios fixo xestións perante o Vaticano e soportou unha presión enorme. Mesmo publicaron eiquí documentos acusando á Igrexa de todos os males de Galiza [dende o nacionalismo ultraortodoxo]. Orabén, o 7 de xaneiro de 1969, aprobouse o galego na liturxia e Quiroga Palacios foi o primeiro cardeal na historia de Galiza que oficiou unha misa en galego, o 15 de xullo de 1971, en Iria Flavia [co gallo do cabodano do pasamento de Rosalía de Castro].

Francisco Carballo contestounos: “É un feito a salientar. Hai que engadir que o proceso de ralentización da entrada do galego na liturxia debeuse non só á causa de Galiza, senón tamén de fóra. O secretario da Congregación de Liturxia, Bugnini, retardou o proceso. Foi tal o aluvión de peticións a Roma, de elaboración de libros litúrxicos en tantas linguas, que se viron desbordados. Entón cortaron. Pero se os vascos e os cataláns chegaron a tempo, o noso retrasouse”.

Non había tampouco eiquí nada publicado, nin catecismos, nin Biblia, nin misal... algo que os vascos e cataláns si tiñan dende os tempos da II República. Eis a resposta: “Non tiveramos nunca liturxia, nin catequese en galego. A ese retraso cultural noso uniuse o fenómeno global da Igrexa de ralentización do proceso. Eiquí foi interpretado como unha causa interna exclusivamente. Pero tamén foi un tema externo. En África había un montón de idiomas quer non tiñan gramática nin nada. Entón en Roma optaron pola lentitude. Iso hai que telo en conta, porque en Roma non houbo ningunha obstaculización ao problema galego en particular. Bugnini botaba as mans á cabeza cando llo dicían. El era un paúl que vivía con nós cando eu fun a Roma no 1967. Falei persoalmente con el varias veces sobre o tema da liturxia en galego, mesmo cando a presión dende Galiza era intensa nos sectores máis progresistas, tanto da Igrexa como da sociedade civil”.

N.B.- Desta volta as imaxes tirámolas do interesantísimo  e imprescindíbel libro [pola documentación gráfica que manexa sobre o fillo predilecto de Maceda] "Fotobiografía del Cardenal Quiroga Palacios" (2004) de José Leonardo Lemos Montanet [actual bispo de Ourense] e de Pilar de Torres Luna. Na primeira ollamos varios recortes de prensa sobre o tema do galego na liturxia. Na segunda aparece Quiroga Palacios inaugurando o monumento a Rosalía de Castro en Padrón, en presenza da súa filla Gala e dalgúns dos galeguistas do "interior". Na terceira está con Filgueira Valverde en Pontevedra, outro home da "galeguidade" co que o Cardeal Quiroga tiña amizade.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: