Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

OS PAPAS DA SÚA VIDA (8b)

Para fechar o subcapítulo dos papas do seu tempo (Prol / Carballa, ANT, 2002), preguntámoslle ao presbítero ilustrado de Maceda: “O papa goza dunha dobre prerrogativa: primacía e infalibilidade. ¿Pódese cuestionar a infalibilidade do papa cando fala ex cathedra dende dentro da Igrexa? ¿É infalíbel?” Francisco Carballo respondeu:

“Sabido é que Hans Küng afrontou o problema da infalibilidade eclesial con ocasión da Humanae Vitae de Paulo VI. Só a Igrexa católica ten definido como dogma a afirmación de que o papa, supostas as debidas condicións, goza da mesma infalibilidade de que goza a Igrexa no ámbito da fe. O texto definitorio do Concilio Vaticano I (1869-70) é insuficiente. As cautelas son tales e tan imprecisas, que nos deixan confusos. Teólogos que publican con licenza episcopal como J. L. Segundo, afirman que as declaracións “dogmáticas” de Pío IX e Pío XII (sobre a Inmaculada e a Asunción de María) non son infalíbeis, porque non responden ás esixencias conciliares. Nunha coordenación ecuménica das Igrexas, tales afirmacións papais non acadarían valor universal; algo expresan e merecen atención dos fieis da Igrexa romana”.

N.B.- A primeira imaxe atopámola na entrada correspondente da wikipedia ao Concilio Vaticano I. A segunda, do actual papa arxentino, en www.leccionesparaamar.blogspot.com.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: