Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

OS PAPAS DA SÚA VIDA (8a)

Sobre un dos papas que máis pisadas deixou Francisco Carballo, está o actual emérito Benedicto XVI [papa dende o 19 de abril de 2005 até o 28 de febreiro de 2013, que renunciou, converténdose no segundo de toda a historia que fixo ese singular xesto]. O presbítero ilustrado de Maceda fíxoo profusamente mesmo cando Joseph Ratzinger (Baviera, Alemaña, 1927) era un dos teólogos de referencia dende o Vaticano II, con Hans Küng. Imos achegar algunhas fasquías exhumadas dalgunhas columnas  imprentadas en ANT. En “O rol papal” (19/X/2006) detense telegraficamente nos papas da súa vida. Sobre o alemán di:

“Agora exerce Joseph Ratzinguer, Bieito XVI, teólogo máis agustiniano que tomista, bo eséxeta, admirador da cultura clásica; ten ensaios breves de sabor histórico, pouco afortunados. Parece intentar unha orientación da política relixiosa dende un diálogo serio: interior coa ortodoxia e exterior co pensamento actual europeo. Ratzinger ensaia unha dirección da Igrexa sobre novas cadencias: rigor teolóxico, secundariedade ritual, estética cultural, saúde moral e sutileza diplomática”.

Denantes, na columna “Joseph Ratzinger e Hans Küng” (ANT, 6/X/2005), fala da histórica entrevista entre os dous teólogos o 14 de setembro daquel ano: “Os dous foron teólogos consultores do Concilio Vaticano II. No 1966, Küng, profesor de Teoloxía en Tübingen, reclamou a presenza de Ratzinger naquela universidade. Os dous estaban a presentar novos camiños da reflexión católica. Os acontecementos do Maio Francés do 68 e dos coexistentes na Alemaña do 68 provocaron unha reacción diferente nestes teólogos. En Küng de confianza e permanencia no diálogo, en Ratzinger de certa prevención ante a relativización doutrinal. Ratzinger foi designado bispo de Munich e, seguidamente, cardeal prefecto da Congregación Romana da Doutrina da Fe. Küng permaneceu na cátedra até ser destituído polo Vaticano. Fiel ao catolicismo e incansábel escritor e conferenciante, é na actualidade, presidente da Fundación Weltehos [Ética Mundial] (...). O actual diálogo persoal do papa Ratzinger e o teólogo Küng intenta superar tensións na Igrexa; tensión entre conservadores e progresistas, e máis, entre integristas e aperturistas”.  

N.B.- As dúas primeiras imaxes de Ratzinger tirámolas da súa entrada na Wikipedia. A montaxe gráfica da terceira, na que aparece Benedicto XVI co teólogo Hans Küng, aparece en www.periodistadigital.com

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: