Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

OS PAPAS DA SÚA VIDA (7c)

O 7 de abril de 2005, cinco días despois da morte de Xoán Paulo II, o presbítero ilustrado de Maceda publicou unha clarificadora columna no semanario ANT, titulada “O Papa Wojtyla”, que imos peneirar: “A repercusión mundial do seu  falecemento está a rachar todos os parámetros. E no aspecto popular, mesmo supera a do gran Papa Xoán XXIII. O Papa Wojtyla elevou o teito da influencia a un nivel dificilmente superábel (...). Hans Küng [sacerdote suízo e teólogo vangardista, mesmo como referente mundial] subliña as súas contradicións: apertura exterior e peche interior, defensa dos dereitos humanos da sociedade e opaca discriminación no interior da Igrexa. Crítica do marxismo e do capitalismo, pero non do atraso na percepción do sexo na institución eclesial; regresismo teolóxico e neoescolasticismo (...).

Unha análise das realizacións eclesiais impulsadas por Xoán Paulo II atopa novidades e obxectivos dubidosos. Desenvolveu, sobre os alicerces de Paulo VI, a estrutura diplomática da Igrexa e a comunicativa. Co apoio da Fundación Ampere e dos institutos locais, obtivo un salto cualitativo nos mass media e instrumentación de axuda económica. O que fixeron os papas da “reforma gregoriana” dos ss. XI/XII, coa axuda dos cluniacenses e do Císter, estase a facer agora cos laicos organizados. A reacción mundial que observamos ante a morte de Wojtyla é a resposta a esa influencia.

Mais a desconexión destas mediacións das estruturas episcopais  sen diálogo sen diálogo local é perigosa. Igualmente a orientación teolóxica  que levou Xoán Paulo II: abeirouse a teoloxía francesa, debilitou a latinoamericana, mantivo multiplicación de seminarios con números insignificantes de alumnos e guetos ahistóricos que se observan en vocacións escasas, preferentemente de refuxiados psicolóxicos. Todo o devandito empequenece a personalidade de Karol Wojtyla; persoa xenerosa, deportista, intelixente, sincera e profundamente convencida da súa misión. Foi un papa de influencia excesiva”.  

N.B.- A primeira e a terceira foto [esta con Ali Agca] collémolas de www.guioteca.com. A segunda, na que aparece Hans Küng cunha máxima lapidaria é de www.azquotes.es. Na cuarta aparece con Teresa de Calcuta (www.pinterest.es).

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: