Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

O SANTUARIO DO MONTE MEDO (8)

No apéndice primeiro insire as indulxencias aos confrades e peregrinos do Santuario dos Milagres, as que poden ganar todos os fieis, as indulxencias locais por ser Igrexa dos PP Paúles... No apéndice segundo imprenta o “elenco de prodixios atribuídos á Virxe dos Milagres”. Para rematar, no apéndice terceiro aparece a “himnoloxía” en honor da Santísima Virxe dos Milagres. Entre eles está -extractado- o poema que lle dedica o bardo e telegrafista de Maceda, Xosé Lois Parente [do que investigador Santiago Prol publicara un libro monográfico capital sobre a súa figura e que tivera a ben editar o Grupo Academia Postal en 2006].

 

Eis un anaco do “Himno a Nuestra Señora de los Milagros” do poeta e galeguista na II República, Xosé Lois Parente del Riego: “Un monte solitario, / sin árboles ni casas / ni sombras ni refugios / del frío en la invernada, / ni fuentes, que en estío / refresquen la garganta / del cansado sudoroso caminante / con la linfa cristalina de sus aguas. / ¡Un arido desierto / cercado de montañas! / La augusta soledad que hay en el aire / convida a recogernos en el alma... / cuando comienza a despuntar la luz del alba. / Como un ansiado oasis, / sobre un pequeño otero se levanta / el viejo santuario / que guarda en sus entrañas / la Virgen Milagrosa, / resumen de la fe de la comarca. / La antigua Virgencita / conoce las desgracias, / las dulces ilusiones, / las lágrimas, las ansias; / las flores que se abren, / los pétalos caídos de las almas (...)”.

Desta volta inserimos, ademais da portada -xa pendurada na primeira achega desta serie-, o resto dos debuxos que aparecen neste primeiro libro de Francisco Carballo e que tivo a ben artellar Xosé Conde Corbal; un dos mellores pintores da memoria de Galiza [mesmo fixo un traballo pictográfico moi impactante sobre a morte de Benigno Álvarez]. As súas acuarelas e gravados son do mellor que deu este País no século XX. Outrosí mantiña contacto aceso co círculo aqueloutrado aos persoeiros centrais daquel Ourense dos anos 50 e 60, incluído Vicente Risco e o director do xornal La Región, Ricardo Outeiriño, mesmo arredor de certas tertulias no "Tucho", no "Miño", no "Alaska", no "Parque"... Os  extraordinarios debuxos sobre o Santuario do Monte Medo levan a sinatura de Conde Corbal e -a carón- a data de 1963.


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: