Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

O REXIONALISMO DE MANUEL VIDAL

Adianto editorial. Do libro "Manuel Vidal, un presbítero ilustrado de Maceda" de Santiago Prol, que axiña irá ao prelo, avanzamos para esta achega un fragmento do mesmo: "Na reflexiva columna O rexionalismo de Manuel Vidal, imprentada no semanario A Nosa Terra (20/12/2001), Francisco Carballo salienta que este crego ilustrado aparece retratado nos Contos d´antano e d´hogano (1920) cun galego popular que rexeita os enxebrismos e os cultismos, non os dialectalismos. Sempre empeñado no uso do galego tal e como se fala e preservando o castelán culto para outros mesteres. Logo encadra sinóptico o pensamento ideolóxico do presbítero ilustrado de Maceda, dentro do convulso contexto histórico que lle tocou vivir:

 

“Manuel Vidal é un home do rexionalismo, da canteira ourensá de 1880 e seguintes, entre o integrismo teolóxico de Casas e os aires renovadores de Basilio Álvarez, Rei Soto, Vales Faílde, Marcelo Macías. Amigo de Lamas Carvajal e de López Ferreiro. Todos baixo o paraugas do Padre Feijóo a quen Ourense honrou con estatuas, actos e concursos literarios en 1887. Vidal asina un manifesto a prol da Autonomía en 1932, pro aférrase ao rexionalismo: un galeguismo costumista, dunha cultura menor, unha alfaia familiar para uso nas festas ao son da gaita e o tamboril (...)

(...) Manuel Vidal, nos días do trebón de 1936 e perante a morte de tres familiares (un cuñado e dous sobriños na órbita da Falanxe), adoece; busca consolo na evocación dos anos de capelán de Emilia Pardo Bazán en Meirás, e loa ao xeneral Franco que xa posuía aquel pazo. Ah!, os nosos rexionalistas: fixeron a decrúa, conservaron o idioma; bailaron a muiñeira; viron, mais non entraron no tempo da nazón” (ANT, 20/12/2001).

(Fotos: Portadas de dous dos seus libros. A segunda con ilustración de Afonso Rodríguez Castelao. A última é un documento gráfico da vila de Maceda en 1904, á que Manuel Vidal se achegaba sempre que podía para visitar á familia e impartir conferencias e charlas de contido social e relixioso. Naquela altura o alcalde de Maceda era Matías Bobillo Bazal que admiraba ao presbítero ilustrado e do que iría adquirindo a maioría dos seus libros publicados. Logo faría o propio o seu fillo Matías Bobillo Bobillo, que fora alcalde de Ourense na xeira de Primo de Rivera).

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: