Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

SEGUNDO CABODANO DO PASAMENTO, 29 DE NOVEMBRO

O 29 de novembro de 2014, finou Francisco Carballo con 89 anos lonxe da súa terra de orixe. Até Salamanca fomos, para acompañalo no fatal desenlace, amigos e familiares co alcalde de Maceda (Xabier Oviedo) representando institucionalmente ao concello que o vira nacer. Arelaba o presbítero ilustrado descanso derradeiro en Asadur, na campa parroquial, nun cemiteiro silencioso, de sepulturas no chan, cuberto de herbas e flores que significaban a paz, o encontro coa natureza e -en verbas súas- co Creador. Mesmo se decantaba pola incineración como derradeiro acto de rebeldía.  Voltar á terra da que formamos parte. Abofé que o conseguiu pola teimuda intervención da súa sobriña Milagros perante os PP Paúles de Salamanca que o querían deixar alí. ¡Que lle sexa leve a terra e que se manteña viva a súa memoria!


A vida non ten sentido sen a morte, a morte é consubstancial á vida. ¿Que hai despois da morte?  Toda a tradición cristiá e toda a educación recibida, ten unha perspectiva de que algo queda despois da morte. Unha sobreexistencia, un encontro co "Absoluto", algo que non somos capaces de definir con precisión. Nos textos revelados é moi imprecisa a referencia (...). Na pastoral dos cristiáns dende o século XII até onte, o medo á morte e ás súas consecuencias foi capital. Iso hai que superalo. Hoxe dicimos que a morte é unha proba. A relixión pretende darlle sentido á vida e á morte. Enmárcase na busca do sentido da vida e da superación da morte (CONVERSAS, ANT 2002).

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: