Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

A FELICIDADE EN PONTEVEDRA

O vencello de Maceda coa Boa Vila vén dende hai máis de 500 anos co navegante João da Nova. Logo co III Conde de Maceda (Joseph Benito de Lanzós e Nóvoa) e a súa suntuosa residencia (hogano parador de turismo, rúa Barón, 19, fronte á actual rúa Maceda). Outrosí con Francisco Carballo que comisariou exposicións e biografías sobre Martín Sarmiento e Alexandre Bóveda nos anos 90 do século pasado. (Na foto ollamos parte do grupo de amigos que fixemos o 2º Roteiro, con Luís Bará -filólogo, concelleiro en Pontevedra e hogano deputado nacionalista no Parlamento Galego- á fronte como anfitrión, nesta ágora tan emblemática da Boa Vila).

Dende que trasladei a praza de profesor a Pontevedra (curso 1986-87) asisto periodicamente ás xuntanzas do BNG e colaboro en campañas e noutros quefaceres. Alí son tido en conta. Esta actividade resúltame satisfactoria, pero non me enche como debería, porque a legalidade eclesiástica, absurda e fóra de tempo, non me permite unha entrega total a algo que vale a pena, e que podería darme máis capacidade de acción no Noso País (...) O grao máximo de felicidade tíveno en Pontevedra cos alumnos da Xunqueira. Para eles e para o profesorado foi unha sorpresa a miña xubilación en 1990. Para min foi unha gracia; podía, por fin, dedicarme a escribir e ao ministerio cristián. (MEMORIAS / CONVERSAS, ANT, 2002).

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: