Blog Asociación Amigos de Francisco Carballo

OS PETROGLIFOS DE MOGOR

Preto da praia de Mogor (Marín) podemos ollar sete esculturas en rocha circulares que se relacionan con tradicións atlánticas e mediterráneas. Atópanse estas composicións gravuradas en tres penedos: Pedra dos Campiños, Pedra dos Mouros e Pedra do Labirinto. Teñen semellanzas cos atopados en Cornualles, Islandia, Finlandia, Laponia, etc. Tamén aparecen en moedas da civilización minoica e en gravados rupestres. (Eiquí -no terceiro lugar do 2º Roteiro- a que fora concelleira de Cultura en Marín, Esther Crespo, fixo unha sentida evocación sobre as pisadas que deixou o presbítero ilustrado de Maceda por estas terras do Morrazo -dende 1985- durante 27 anos).

Os petroglifos son gravados rupestres en penedos, ao aire libre, con motivos xeométricos ou seminaturalistas: cazoletas, círculos concéntricos, espirais, cérvidos, etc. Hai paralelos noutros países e pouco sabemos do seu significado. Corresponden a épocas diferentes: megalíticas, do bronce e incluso posteriores. Os autores eran cazadores, quizais practicaban o pastoreo e algunha agricultura (BREVE HISTORIA DE GALIZA, ANT, 2000).


Localización: https://goo.gl/maps/wZ2nQJZgND52


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: